• ขวดอาหาร PET
 • ขวดอาหาร PET
 • ขวดอาหาร PET


ภาชนะพลาสติกและรายการอาหาร Jar

ผู้ผลิตขวดพลาสติกชั้นนำของไต้หวัน - Young Shang

ขวดอาหาร, ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติกพีวีซี, ขวดพลาสติกพลาสติก, ขวดพลาสติก PS

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: ภาชนะพลาสติกที่ได้รับการรับรองและรายการผลิตภัณฑ์อาหารจานหลัก

ขวด PET 110mm และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (S6)

ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (S6)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S6
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET หกเหลี่ยมขวดพลาสติก (S6)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (S12)

ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (S12)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S12
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.55 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET หกเหลี่ยมขวดพลาสติก (S12)

ขวดพลาสติกพีวีซี - ขวด PET ขนาด 115 ม.ม. และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S3)

ขวดพลาสติกกลม (S3)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S3
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.85 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S3)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S5)

ขวดพลาสติกกลม PVC (S5)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S5
 • วัสดุ : พีวีซี
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.65 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S5)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S9)

ขวดพลาสติกกลม (S9)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S9
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.3 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S9)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S13)

ขวดพลาสติกกลม (S13)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S13
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S13)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S15)

ขวดพลาสติกกลม (S15)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S15
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.75 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S15)

ขวด PET 120mm และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J1000)

ขวดพลาสติกกลม (J1000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 146 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J1000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1000P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, เพชร
 • เล่ม : 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 146 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกเพชร (J1000P)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและขวด (J1120)

ขวดพลาสติกกลมและขวดพลาสติกลาย (J1120)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1120
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ลาย
 • ปริมาณ : 2.8 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 159 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกลาย (J1120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J1200)

ขวดพลาสติกกลม (J1200)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1200
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J1200)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (J1204)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1204
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • เล่ม : 2.4 ล
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 131 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกฟักทอง (J1407)

PET ขวดพลาสติกฟักทอง (J1407)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1407
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : ฟักทอง
 • ปริมาณ : 2.8 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 181 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกฟักทอง (J1407)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและ Sharp (J1500S)

รอบ PET และขวดพลาสติก Sharp (J1500S)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1500S
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ชาร์ป
 • เล่ม : 3.25 L
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและ Sharp (J1501)

ขวดพลาสติกกลมและขวดพลาสติกสี Sharp (J1501)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1501
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ชาร์ป
 • เล่ม : 3.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 156 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J1501)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J1504)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J1504)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1504
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สแควร์, โค้ง
 • เล่ม : 1.55 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 127 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J1504)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Sharp (J1704)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1704
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สแควร์ชาร์ป
 • ปริมาตร : 1.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติก Sharp (J1704)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและ Sharp (J1800)

ขวดพลาสติกกลมและขวดพลาสติกสี Sharp (J1800)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1800
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ชาร์ป
 • เล่ม : 3.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 157 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J1800)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J1804
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : สแควร์, ด้ามจับ
 • ปริมาณ : 2.1 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 127 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET Square และ Grip ขวดพลาสติก (J1804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J2000)

ขวดพลาสติกกลม (J2000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.9 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 131 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (J2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (J2004)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2004
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • เล่ม : 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 123 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET หัวใจ (J2008)

ขวดพลาสติก PET PET (J2008)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2008
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : หัวใจ
 • ปริมาณ : 2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J2036)

ขวดพลาสติกกลม (J2036)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2036
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 133 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J2036)
ขวด Pleastic - สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J2301)

สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J2301)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2301
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้ง
 • ปริมาณ : 2.24 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 139 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติกอาร์ค (J2301)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J2700)

ขวดพลาสติกกลม (J2700)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2700
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 2.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J2700)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J2804
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สแควร์ชาร์ป
 • เล่ม : 2.9 ล
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 140 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)
ขวด Pleastic - PET รอบและขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)

รอบ PET และขวดพลาสติก Sharp (J3000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J3000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ชาร์ป
 • ปริมาณ : 3.2 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 154 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J3000)
ขวด Pleastic - PET กลมและเส้นโค้งขวดพลาสติก (J3208)

ขวดพลาสติกกลมและโค้ง (J3208)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J3208
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, โค้ง
 • ปริมาณ : 3.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 156 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกโค้ง (J3208)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J3504
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สแควร์ชาร์ป
 • ปริมาณ : 4.15 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 150 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)
ขวด Pleastic - PET รอบและขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)

รอบ PET และขวดพลาสติก Sharp (J4000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J4000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ชาร์ป
 • เล่ม : 4.1 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 166 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J4000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลมและชาร์ปพลาสติก (J4001)

ขวดพลาสติกกลมและขวดพลาสติกสี Sharp (J4001)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J4001
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, ชาร์ป
 • เล่ม : 4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 170 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J4001)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (J4004)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J4004
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • เล่ม : 4.4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 150 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J4400)

ขวดพลาสติกกลม (J4400)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : J4400
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 4.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 163 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J4400)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (1NP)

ขวดพลาสติกกลม (1NP)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 1NP
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 5.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 160 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (1NP)

ขวด PET 125mm และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S1)

ขวดพลาสติกกลม (S1)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S1
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 125 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S1)

ขวด PET 130mm และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (S4)

ขวดพลาสติกกลม (S4)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S4
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.25 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 130 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S4)

ขวดพลาสติก PET และภาชนะพลาสติก 135mm

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (S10)

ขวดพลาสติกกลม (S10)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S10
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 135 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S10)

ขวด PET 180mm และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (M3500)

ขวดพลาสติกกลม (M3500)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : M3500
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 3.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 185 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (M3500)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (M5000)

ขวดพลาสติกกลม (M5000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : M5000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 195 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (M5000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (M6000)

ขวดพลาสติกกลม (M6000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : M6000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 6.2 L
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 195 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (M6000)

ขวด PS 20mm และ Jar พลาสติก

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y01)

ขวดพลาสติกกลม (Y01)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y01
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.015 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 20 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y01)

ขวด PS 23x43mm และ Jar พลาสติก

ขวด Pleastic - PS รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y20)

PS รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y20)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y20
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ปริมาตร : 0.05 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 23x43 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PS ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y20)

ขวด PS 25mm และ Jar พลาสติก

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y01A)

ขวดพลาสติกกลม (Y01A)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y01A
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.03 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 25 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y01A)

ขวด PET 28mm และขวดพลาสติก

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกรูปกรวย (W261)

PET Taper ขวดพลาสติกรูปกรวย (W261)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W261
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : กรวยเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.26 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 62 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET เกลียวขวดพลาสติกรูปกรวย (W261)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกรูปกรวย (W351)

PET Taper ขวดพลาสติกรูปกรวย (W351)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W351
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : กรวยเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.45 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 73 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET เกลียวขวดพลาสติกรูปกรวย (W351)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET สามเหลี่ยม (W503)

ขวดพลาสติก PET สามเหลี่ยม (W503)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W503
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สามเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 58 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (W503)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W600)

ขวดพลาสติกกลม (W600)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W600
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.6 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 60 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)

ขวดพลาสติก PET สแควร์ (W804)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W804
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาณ : 0.8 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 63 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W900)

ขวดพลาสติกกลม (W900)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W900
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.9 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 73 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W900)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W1000)

ขวดพลาสติกกลม (W1000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W1000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W1000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W1250)

ขวดพลาสติกกลม (W1250)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W1250
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.25 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W1250)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W1500)

ขวดพลาสติกกลม (W1500)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W1500
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W1500)

ขวด PS ขนาด 40 ม.ม. และภาชนะพลาสติก

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y03)

PS ขวดพลาสติกกลม (Y03)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y03
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.07 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 40 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y03)

ขวด PET 42mm และขวดพลาสติก

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)

ขวดพลาสติก PET สแควร์ (W2000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W2000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาณ : 2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET ขวดพลาสติก (W2500)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W2500
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • เล่ม : 2.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10.5 / 13.5 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

ขวด PS และภาชนะพลาสติก 42mm

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y12)

ขวดพลาสติกกลม (Y12)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y12
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 42 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y12)

ขวด PET 53mm และขวดพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F100)

ขวดพลาสติกกลม (F100)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F100
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.1 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 54 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (F160)

ขวดพลาสติกกลม (F160)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F160
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.17 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 55 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F160)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (F160N)

ขวดพลาสติกกลม (F160N)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F160N
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.17 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 54 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F160N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (F174)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F174
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาตร : 0.18 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 59 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกรูปไข่ (F179)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกรูปไข่ (F179)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F179
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัสวงรี
 • ปริมาตร : 0.18 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 64 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกรูปไข่ (F179)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (F224)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F224
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาตร : 0.25 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F230)

ขวดพลาสติกกลม (F230)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F230
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.24 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 58 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F230)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F234
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัสสามเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.24 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (F238)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F238
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.24 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (F238)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F260)

ขวดพลาสติกกลม (F260)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F260
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.27 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 56 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F260)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (F300)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : F300
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ : 0.32 ลิตร
 • Diameter : 78 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมขวดพลาสติก (F300)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)

PET Octagonal Plastic Bottles (F308)

 • Products ID : F308
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.31 L
 • Diameter : 78 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (F308)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F600)

PET Round Plastic Bottles (F600)

 • Products ID : F600
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.58 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM328)

 • Products ID : WM328
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.33 L
 • Diameter : 67 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM328)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM438)

 • Products ID : WM438
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.46 L
 • Diameter : 66 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM438)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM588)

 • Products ID : WM588
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.59 L
 • Diameter : 67 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM588)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (WM658)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM658)

 • Products ID : WM658
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.67 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM658)

53mm PS Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y04)

PS Round Plastic Bottles (Y04)

 • Products ID : Y04
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.13 L
 • Diameter : 53 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y04)

63mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

PET Square Plastic Bottles (A204)

 • Products ID : A204
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.2 L
 • Diameter : 65 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (A240)

PET Round Plastic Bottles (A240)

 • Products ID : A240
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.2 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A240)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (A250)

PET Round Plastic Bottles (A250)

 • Products ID : A250
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A250)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)

PET Octagonal Plastic Bottles (A258)

 • Products ID : A258
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 81 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (A258)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)

PET Square Plastic Bottles (A287)

 • Products ID : A287
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 68 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (A310N)

PET Round Plastic Bottles (A310N)

 • Products ID : A310N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 82 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A310N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)

PET Octagonal Plastic Bottles (A318)

 • Products ID : A318
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (A318)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (A320)

PET Round Plastic Bottles (A320)

 • Products ID : A320
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 95 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A320)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B300)

PET Round Plastic Bottles (B300)

 • Products ID : B300
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.3 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B300)
ขวด Pleastic - PET ลูกพลาสติกขวด (B325)

PET Ball Plastic Bottles (B325)

 • Products ID : B325
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Ball
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET Ball (B325)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B350)

PET Round Plastic Bottles (B350)

 • Products ID : B350
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 74 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B350)
ขวด Pleastic - สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (B351)

PET Rectangle and Arc Plastic Bottles (B351)

 • Products ID : B351
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Rectangle,Arc
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติกอาร์ค (B351)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโคน (B353)

PET Cone Plastic Bottles (B353)

 • Products ID : B353
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Cone
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติกขวด PET (B353)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกรูปเรียวเล็ก (B357)

PET Square and Taper Plastic Bottles (B357)

 • Products ID : B357
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Taper
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 68 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET Square และ Taper ขวดพลาสติก (B357)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและโค้ง (B358)

PET Round and Curve Plastic Bottles (B358)

 • Products ID : B358
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Curve
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 72 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและ Curve ขวดพลาสติก (B358)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)

PET Square Plastic Bottles (B394)

 • Products ID : B394
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 65 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B400)

PET Round Plastic Bottles (B400)

 • Products ID : B400
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.4 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B400)
ขวด Pleastic - สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (B401)

PET Rectangle and Arc Plastic Bottles (B401)

 • Products ID : B401
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Rectangle,Arc
 • Volume : 0.4 L
 • Diameter : 85 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติกอาร์ค (B401)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)

PET Square Plastic Bottles (B404)

 • Products ID : B404
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.4 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B480N)

PET Round Plastic Bottles (B480N)

 • Products ID : B480N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.48 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B480N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและขวด (B490)

PET Round and Stripe Plastic Bottles (B490)

 • Products ID : B490
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Stripe
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกลาย (B490)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B500)

PET Round Plastic Bottles (B500)

 • Products ID : B500
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.46 L
 • Diameter : 76 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B500)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

PET Octagonal Plastic Bottles (B508)

 • Products ID : B508
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (B508)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B508N)

PET Octagonal Plastic Bottles (B508N)

 • Products ID : B508N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (B508N)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B580)

PET Round Plastic Bottles (B580)

 • Products ID : B580
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.56 L
 • Diameter : 88 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B580)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B600)

PET Round Plastic Bottles (B600)

 • Products ID : B600
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.56 L
 • Diameter : 77 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B600)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B600N)

PET Round Plastic Bottles (B600N)

 • Products ID : B600N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.6 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B600N)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B604)

PET Round Plastic Bottles (B604)

 • Products ID : B604
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.56 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B604)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B648)

PET Octagonal Plastic Bottles (B648)

 • Products ID : B648
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.6 L
 • Diameter : 101 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (B648)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (B756)

PET Hexagonal Plastic Bottles (B756)

 • Products ID : B756
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Hexagonal
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 81 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET หกเหลี่ยมขวดพลาสติก (B756)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B900)

PET Round Plastic Bottles (B900)

 • Products ID : B900
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.83 L
 • Diameter : 98 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B900)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (WB506)

PET Hexagonal Plastic Bottles (WB506)

 • Products ID : WB506
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Hexagonal
 • Volume : 0.45 L
 • Diameter : 78 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET หกเหลี่ยมขวดพลาสติก (WB506)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (209-360)

PET Round Plastic Bottles (209-360)

 • Products ID : 209-360
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 68 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

63x84mm PS Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - PS รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y15)

PS Rectangle Plastic Bottles (Y15)

 • Products ID : Y15
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Rectangle
 • Volume : 0.22 L
 • Diameter : 63x84 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PS ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y15)

64mm PS Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y80)

PS Round Plastic Bottles (Y80)

 • Products ID : Y80
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.32 L
 • Diameter : 64 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y80)

66mm PET Bottle and Plastic Container

Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (211-440)

PET Round Plastic Bottles (211-440)

 • Products ID : 211-440
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.39 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (211-440)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (211-300)

PET Round Plastic Bottles (211-300)

 • Products ID : 211-300
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.32 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (211-300)

72mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (PET-120)

PET Octagonal Plastic Bottles (PET-120)

 • Products ID : PET-120
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (PET-120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (WK400)

PET Round Plastic Bottles (WK400)

 • Products ID : WK400
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.45 L
 • Diameter : 77 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (WK400)

75mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S2)

PET Round Plastic Bottles (S2)

 • Products ID : S2
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.35 L
 • Diameter : 75 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S2)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติก PET รอบ (75-900)

PET Plastic Bottles Round (75-900)

 • Products ID : 75-900
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.9 L
 • Diameter : 75 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (75-900)

84mm PET Bottle and Plastic Container

Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-900P)

PET Round Plastic Bottles (307-900P)

 • Products ID : 307-900P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.9 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-900P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (307-900)

PET Round Plastic Bottles (307-900)

 • Products ID : 307-900
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.9 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-900)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-825P)

PET Round Plastic Bottles (307-825P)

 • Products ID : 307-825P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.74 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-825P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-825)

PET Round Plastic Bottles (307-825)

 • Products ID : 307-825
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.74 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-825)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (307-600P)

PET Round Plastic Bottles (307-600P)

 • Products ID : 307-600P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-600P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (307-600)

PET Round Plastic Bottles (307-600)

 • Products ID : 307-600
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-600)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-460P)

PET Round Plastic Bottles (307-460P)

 • Products ID : 307-460P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.46 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-460P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-460)

PET Round Plastic Bottles (307-460)

 • Products ID : 307-460
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.46 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-460)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-450P)

PET Round Plastic Bottles (307-450P)

 • Products ID : 307-450P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.4 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-450P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-450)

PET Round Plastic Bottles (307-450)

 • Products ID : 307-450
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.4 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-450)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-300P)

PET Round Plastic Bottles (307-300P)

 • Products ID : 307-300P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.25 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-300P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-300)

PET Round Plastic Bottles (307-300)

 • Products ID : 307-300
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.25 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-300)

85mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S8)

PET Round Plastic Bottles (S8)

 • Products ID : S8
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.63 L
 • Diameter : 85 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S8)
ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y100)

PS Round Plastic Bottles (Y100)

 • Products ID : Y100
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.6 L
 • Diameter : 85 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y100)

89mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)

PET Square Plastic Bottles (D464)

 • Products ID : D464
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 89 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

PET Square and Grip Plastic Bottles (D574)

 • Products ID : D574
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Grip
 • Volume : 0.57 L
 • Diameter : 89 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D650)

PET Round Plastic Bottles (D650)

 • Products ID : D650
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.65 L
 • Diameter : 117 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D650)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D652)

PET Round Plastic Bottles (D652)

 • Products ID : D652
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.65 L
 • Diameter : 105 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D652)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

PET Square and Grip Plastic Bottles (D694)

 • Products ID : D694
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Grip
 • Volume : 0.7 L
 • Diameter : 88 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET Square และ Grip ขวดพลาสติก (D694)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D730)

PET Round Plastic Bottles (D730)

 • Products ID : D730
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.65 L
 • Diameter : 93 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D730)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D750)

PET Round Plastic Bottles (D750)

 • Products ID : D750
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.8 L
 • Diameter : 101 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D750)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

PET Square and Grip Plastic Bottles (D804)

 • Products ID : D804
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Grip
 • Volume : 0.8 L
 • Diameter : 92 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET Square และ Grip ขวดพลาสติก (D804)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)

PET Octagonal Plastic Bottles (D808)

 • Products ID : D808
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.85 L
 • Diameter : 93 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (D808)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)

PET Octagonal Plastic Bottles (D858)

 • Products ID : D858
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.9 L
 • Diameter : 104 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (D858)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1000F)

PET Round Plastic Bottles (D1000F)

 • Products ID : D1000F
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 120 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1000F)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1000)

PET Round Plastic Bottles (D1000)

 • Products ID : D1000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.05 L
 • Diameter : 120 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโค้ง (D1008)

PET Curve Plastic Bottles (D1008)

 • Products ID : D1008
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Curve
 • Volume : 1.1 L
 • Diameter : 105 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติก Curve (D1008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1009)

PET Round Plastic Bottles (D1009)

 • Products ID : D1009
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 95 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D1009)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกถ้วย (D1032)

PET Cup Plastic Bottles (D1032)

 • Products ID : D1032
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Cup
 • Volume : 0.9 L
 • Diameter : 95 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET ขวด (D1032)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1038)

PET Round Plastic Bottles (D1038)

 • Products ID : D1038
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.05 L
 • Diameter : 108 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1038)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1059)

PET Round Plastic Bottles (D1059)

 • Products ID : D1059
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.05 L
 • Diameter : 95 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1059)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1100)

PET Round Plastic Bottles (D1100)

 • Products ID : D1100
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.15 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1200)

PET Round Plastic Bottles (D1200)

 • Products ID : D1200
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.2 L
 • Diameter : 118 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1200)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

PET Square and Grip Plastic Bottles (D1204)

 • Products ID : D1204
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Grip
 • Volume : 1.25 L
 • Diameter : 104 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1207)

PET Round Plastic Bottles (D1207)

 • Products ID : D1207
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.2 L
 • Diameter : 88 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1207)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)

PET Octagonal Plastic Bottles (D1258)

 • Products ID : D1258
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 1.1 L
 • Diameter : 108 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (D1258)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและโค้ง (D1300)

PET Round and Curve Plastic Bottles (D1300)

 • Products ID : D1300
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Curve
 • Volume : 1.4 L
 • Diameter : 114 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและ Curve ขวดพลาสติก (D1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1450)

PET Round Plastic Bottles (D1450)

 • Products ID : D1450
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.4 L
 • Diameter : 118 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D1450)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D2000)

PET Round Plastic Bottles (D2000)

 • Products ID : D2000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.9 L
 • Diameter : 118 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D2000)

95mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S7)

PET Round Plastic Bottles (S7)

 • Products ID : S7
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 95 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S7)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (S14)

PET Round Plastic Bottles (S14)

 • Products ID : S14
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 95 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (S14)

97mm PET Bottle and Plastic Container

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (W401-1300P)

PET Round Plastic Bottles (W401-1300P)

 • Products ID : W401-1300P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.18 L
 • Diameter : 107 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W401-1300P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W401-1300)

PET Round Plastic Bottles (W401-1300)

 • Products ID : W401-1300
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.18 L
 • Diameter : 104 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W401-1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W401 - 1520P)

PET Round Plastic Bottles (W401-1520P)

 • Products ID : W401-1520P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.5 L
 • Diameter : 105 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W401-1520P)

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวและเหตุการณ์

Trade Show Info:
CCCIF - The 4th Cross-Strait (Xiamen) Cultural Industries Fair
Date: Oct 28-31, 2011
Our booth Number: D190
Location: Xiamen International Exhibition Centre
เราจะเข้าร่วมการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นานาชาติประจำปี 2011 ที่ TWTC NANGANG Exhibition Hall ในวันที่ 22-25 มิถุนายนนี้ กรุณาเยี่ยมชมบูธใน I1427 แล้วเรากระตือรือร้นที่จะเห็นคุณและให้บริการคุณทั้งหมดของเราที่ดีที่สุด
ส่งคำถาม
ถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
สำหรับ LIVE HELP เพียงคลิก "Live Help Desk" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณทางออนไลน์ในไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องEnglish | العربية | Polska | Русский | 日本語 | Español | Română | हिन्दी | Filipino | Türkçe | Indonesia | Nederlands | українська | Italiano | ไทย | Việt | Deutsch | Português | Français | Ελληνικά | 한국어 | فارسی | Close