• ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก


บรรจุภัณฑ์พลาสติก, อาหาร Jar แสดงรายการสินค้า

ไต้หวันผู้จัดจำหน่ายขวดพลาสติกชั้นนำ - Young Shang

ขวด PET, ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติกขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติก PVC, PP ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติก PS

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: A: 63mm ชุดไหปากกว้าง

ขวด PET และ 97mm Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W401-1300P)

ขวดพลาสติก PET กลม (W401-1300P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W401-1300P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.18 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 107 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W401-1300P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W401-1300)

ขวดพลาสติก PET กลม (W401-1300)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W401-1300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.18 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W401-1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W401-520P)

ขวดพลาสติก PET กลม (W401-520P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W401-520P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W401-520P)

ขวด 95mm พีวีซีและ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S7)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S7)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S7
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S7)
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S14)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S14)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S14
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S14)

ขวด PET และ 89mm Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (D464)

 • รหัสสินค้า: D464
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

 • รหัสสินค้า: D574
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาตร: 0.57 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D650)

พลาสติกกลมขวด PET (D650)

 • รหัสสินค้า: D650
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.65 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 117 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D650)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D652)

พลาสติกกลมขวด PET (D652)

 • รหัสสินค้า: D652
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.65 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D652)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

 • รหัสสินค้า: D694
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาณ: 0.7 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D730)

พลาสติกกลมขวด PET (D730)

 • รหัสสินค้า: D730
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.65 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 93 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D730)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D750)

พลาสติกกลมขวด PET (D750)

 • รหัสสินค้า: D750
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 101 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D750)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

 • รหัสสินค้า: D804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาณ: 0.8 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)

 • รหัสสินค้า: D808
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.85 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 93 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)

 • รหัสสินค้า: D858
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1000F)

พลาสติกกลมขวด PET (D1000F)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: D1000F
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1000F)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1000)

พลาสติกกลมขวด PET (D1000)

 • รหัสสินค้า: D1000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.05 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1008)

PET ขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1008)

 • รหัสสินค้า: D1008
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: โค้ง
 • ปริมาณ: 1.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1009)

พลาสติกกลมขวด PET (D1009)

 • รหัสสินค้า: D1009
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1009)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกถ้วย (D1032)

PET ถ้วยพลาสติกขวด (D1032)

 • รหัสสินค้า: D1032
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: ถ้วย
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกถ้วย (D1032)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1038)

พลาสติกกลมขวด PET (D1038)

 • รหัสสินค้า: D1038
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.05 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 108 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1038)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1059)

พลาสติกกลมขวด PET (D1059)

 • รหัสสินค้า: D1059
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.05 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1059)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1100)

พลาสติกกลมขวด PET (D1100)

 • รหัสสินค้า: D1100
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.15 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1200)

พลาสติกกลมขวด PET (D1200)

 • รหัสสินค้า: D1200
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1200)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

 • รหัสสินค้า: D1204
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาตร: 1.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1207)

พลาสติกกลมขวด PET (D1207)

 • รหัสสินค้า: D1207
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.2 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1207)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)

 • รหัสสินค้า: D1258
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 1.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 108 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1300)

รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1300)

 • รหัสสินค้า: D1300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, เส้นโค้ง
 • ปริมาณ: 1.4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 114 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1450)

พลาสติกกลมขวด PET (D1450)

 • รหัสสินค้า: D1450
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1450)

ขวด 85mm พีวีซีและ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S8)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S8)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S8
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.63 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S8)

85mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PS (Y100)

ขวดพลาสติกกลม PS (Y100)

 • รหัสสินค้า: Y100
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.6 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y100)

ขวด PET และ 84mm Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-900P)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-900P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-900P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-900P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-900)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-900)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-900
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-900)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-825P)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-825P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-825P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.74 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-825P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-825)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-825)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-825
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.74 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-825)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-600P)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-600P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-600P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-600P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-600)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-600)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-600
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-600)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-460P)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-460P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-460P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.46 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-460P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-460)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-460)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-460
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.46 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-460)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-450P)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-450P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-450P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-450P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-450)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-450)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-450
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-450)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-300P)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-300P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-300P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.25 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-300P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (307-300)

ขวดพลาสติก PET กลม (307-300)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 307-300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.25 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-300)

ขวด 75mm พีวีซีและ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S2)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S2)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S2
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 75 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S2)

ขวด PET และ 72mm Jar

Pleastic ขวด - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (PET-120)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (PET-120)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Pet-120
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (PET-120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (WK400)

ขวดพลาสติก PET กลม (WK400)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WK400
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.45 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 77 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (WK400)

ขวด PET และ 66mm Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (211-440)

ขวดพลาสติก PET กลม (211-440)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 211-440
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.39 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (211-440)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (211-300)

ขวดพลาสติก PET กลม (211-300)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 211-300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.32 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (211-300)

64mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกกลม (Y80)

พลาสติกกลม PS ขวด (Y80)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y80
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.32 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 64 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y80)

63x84mm ขวด PS และ Jar

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y15)

PS สี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y15)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y15
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ปริมาตร: 0.22 L
 • ขนาด: 63x84 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y15)

ขวด PET และ 63mm Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

 • รหัสสินค้า: A204
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.2 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A240)

พลาสติกกลมขวด PET (A240)

 • รหัสสินค้า: A240
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.2 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A240)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A250)

พลาสติกกลมขวด PET (A250)

 • รหัสสินค้า: A250
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A250)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)

 • รหัสสินค้า: A258
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 81 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)

 • รหัสสินค้า: A287
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A310N)

พลาสติกกลมขวด PET (A310N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: A310N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 82 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A310N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)

 • รหัสสินค้า: A318
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A320)

พลาสติกกลมขวด PET (A320)

 • รหัสสินค้า: A320
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A320)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B300)

พลาสติกกลมขวด PET (B300)

 • รหัสสินค้า: B300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B300)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกบอล (B325)

PET ขวดพลาสติกบอล (B325)

 • รหัสสินค้า: B325
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: บอล
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกบอล (B325)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B350)

พลาสติกกลมขวด PET (B350)

 • รหัสสินค้า: B350
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B350)
ขวด Pleastic - PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ Arc ขวดพลาสติก (B351)

PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B351)

 • รหัสสินค้า: B351
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า Arc
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B351)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโคน (B353)

PET กรวยขวดพลาสติก (B353)

 • รหัสสินค้า: B353
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รูปกรวย
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกโคน (B353)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกเรียว (B357)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกเรียว (B357)

 • รหัสสินค้า: B357
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, เรียว
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกเรียว (B357)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (B358)

รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (B358)

 • รหัสสินค้า: B358
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, เส้นโค้ง
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (B358)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (B394)

 • รหัสสินค้า: B394
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B400)

พลาสติกกลมขวด PET (B400)

 • รหัสสินค้า: B400
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B400)
ขวด Pleastic - PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ Arc ขวดพลาสติก (B401)

PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B401)

 • รหัสสินค้า: B401
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า Arc
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B401)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (B404)

 • รหัสสินค้า: B404
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B480N)

พลาสติกกลมขวด PET (B480N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: B480N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.48 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B480N)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (B490)

รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (B490)

 • รหัสสินค้า: B490
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, ลาย
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกลาย (B490)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B500)

พลาสติกกลมขวด PET (B500)

 • รหัสสินค้า: B500
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.46 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 76 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B500)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

 • รหัสสินค้า: B508
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508N)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: B508N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508N)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B580)

พลาสติกกลมขวด PET (B580)

 • รหัสสินค้า: B580
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.56 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B580)

53mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกกลม (Y04)

พลาสติกกลม PS ขวด (Y04)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y04
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.13 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 53 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y04)

ขวด PET และ 53mm Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F100)

พลาสติกกลมขวด PET (F100)

 • รหัสสินค้า: F100
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.1 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F160)

พลาสติกกลมขวด PET (F160)

 • รหัสสินค้า: F160
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.17 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F160)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F160N)

พลาสติกกลมขวด PET (F160N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: F160N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.17 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F160N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (F174)

 • รหัสสินค้า: F174
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 0.18 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 59 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกรี (F179)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกรี (F179)

 • รหัสสินค้า: F179
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์รี
 • ปริมาตร: 0.18 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 64 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกรี (F179)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (F224)

 • รหัสสินค้า: F224
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 0.25 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F230)

พลาสติกกลมขวด PET (F230)

 • รหัสสินค้า: F230
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.24 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 58 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F230)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

 • รหัสสินค้า: F234
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, สามเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.24 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)

 • รหัสสินค้า: F238
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.24 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F260)

พลาสติกกลมขวด PET (F260)

 • รหัสสินค้า: F260
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.27 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F260)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)

 • รหัสสินค้า: F300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.32 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)

 • รหัสสินค้า: F308
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.31 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F600)

พลาสติกกลมขวด PET (F600)

 • รหัสสินค้า: F600
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.58 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM328
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.33 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 67 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM438
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.46 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 66 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM588
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.59 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 67 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM658)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM658)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM658
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.67 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM658)

42mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกกลม (Y12)

พลาสติกกลม PS ขวด (Y12)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y12
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.1 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y12)

ขวด PET และ 42mm Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W2000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 2 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W2500
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ปริมาตร: 2.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10.5 / 13.5 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

40mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกกลม (Y03)

พลาสติกกลม PS ขวด (Y03)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y03
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.07 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y03)

ขวด PET และ 28mm Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดโขยกกระโปรงพลาสติก (W250)

PET ขวดโขยกกระโปรงพลาสติก (W250)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W250
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: โขยกกระโปรง
 • ปริมาตร: 0.27 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดโขยกกระโปรงพลาสติก (W250)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโคนเรียว (W261)

PET ขวดพลาสติกโคนเรียว (W261)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W261
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: เรียวโคน
 • ปริมาตร: 0.26 L
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดเรียวกรวยพลาสติก (W261)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโคนเรียว (W351)

PET ขวดพลาสติกโคนเรียว (W351)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W351
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: เรียวโคน
 • ปริมาตร: 0.45 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.3 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดเรียวกรวยพลาสติก (W351)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (W503)

PET ขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (W503)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W503
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สามเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (W503)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W504)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W504)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W504
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W504)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W600)

พลาสติกกลมขวด PET (W600)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W600
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.6 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.9 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.8 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.3 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W900)

พลาสติกกลมขวด PET (W900)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W900
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.3 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W900)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W1000)

พลาสติกกลมขวด PET (W1000)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W1000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 8 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W1000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W1250)

พลาสติกกลมขวด PET (W1250)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W1250
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 8 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W1250)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (W1500)

พลาสติกกลมขวด PET (W1500)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: W1500
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.5 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (W1500)

25mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PS (Y01A)

พลาสติกกลม PS ขวด (Y01A)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y01A
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.03 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y01A)

23x43mm ขวด PS และ Jar

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y20)

PS สี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y20)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y20
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ปริมาตร: 0.05 L
 • ขนาด: 23x43 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y20)

20mm PS ขวดและขวด

ขวด Pleastic - ขวด PS พลาสติกกลม (Y01)

พลาสติกกลม PS ขวด (Y01)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: Y01
 • วัสดุ: PS
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.015 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 20 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวด PS พลาสติกกลม (Y01)

ขวด 180mm PET และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (M3500)

พลาสติกกลมขวด PET (M3500)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: M3500
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 3.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 185 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (M3500)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (M5000)

พลาสติกกลมขวด PET (M5000)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: M5000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 195 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (M5000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (M6000)

พลาสติกกลมขวด PET (M6000)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: M6000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 6.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 195 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (M6000)

ขวด 135mm PVC และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S10)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S10)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S10
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 135 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S10)

ขวด 130mm PVC และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S4)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S4)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S4
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.25 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S4)

ขวด 125mm PVC และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S1)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S1)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S1
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S1)

ขวด 120mm PET และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J1000)

ขวดพลาสติก PET กลม (J1000)

 • รหัสสินค้า: J1000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 146 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J1000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: J1000P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบเพชร
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 146 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (J1120)

รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (J1120)

 • รหัสสินค้า: J1120
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, ลาย
 • ปริมาณ: 2.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 159 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกลาย (J1120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J1200)

ขวดพลาสติก PET กลม (J1200)

 • รหัสสินค้า: J1200
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J1200)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)

 • รหัสสินค้า: J1204
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 2.4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 131 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)
ขวด Pleastic - PET ขวดฟักทองพลาสติก (J1407)

PET ขวดฟักทองพลาสติก (J1407)

 • รหัสสินค้า: J1407
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: ฟักทอง
 • ปริมาณ: 2.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 181 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดฟักทองพลาสติก (J1407)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: J1500S
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 3.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 160 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1501)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1501)

 • รหัสสินค้า: J1501
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 3.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 156 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1501)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Arc (J1504)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Arc (J1504)

 • รหัสสินค้า: J1504
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, อาร์ค
 • ปริมาตร: 1.55 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 127 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Arc (J1504)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)

 • รหัสสินค้า: J1704
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 1.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1800)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1800)

 • รหัสสินค้า: J1800
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 3.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 157 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1800)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

 • รหัสสินค้า: J1804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาณ: 2.1 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 127 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J2000)

ขวดพลาสติก PET กลม (J2000)

 • รหัสสินค้า: J2000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.9 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 131 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)

 • รหัสสินค้า: J2004
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 123 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)

PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)

 • รหัสสินค้า: J2008
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หัวใจ
 • ปริมาตร: 2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J2036)

ขวดพลาสติก PET กลม (J2036)

 • รหัสสินค้า: J2036
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 133 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J2036)
ขวด Pleastic - PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ Arc ขวดพลาสติก (J2301)

PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (J2301)

 • รหัสสินค้า: J2301
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า Arc
 • ปริมาตร: 2.24 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 139 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (J2301)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J2700)

ขวดพลาสติก PET กลม (J2700)

 • รหัสสินค้า: J2700
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 2.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J2700)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

 • รหัสสินค้า: J2804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, ชาร์ป
 • ปริมาณ: 2.9 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 140 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)

 • รหัสสินค้า: J3000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาณ: 3.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 154 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (J3208)

รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (J3208)

 • รหัสสินค้า: J3208
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, เส้นโค้ง
 • ปริมาณ: 3.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 156 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (J3208)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

 • รหัสสินค้า: J3504
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 4.15 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)

 • รหัสสินค้า: J4000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาณ: 4.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 166 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4001)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4001)

 • รหัสสินค้า: J4001
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 170 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4001)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

 • รหัสสินค้า: J4004
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 4.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

ขวด 115mm PVC และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S3)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S3)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S3
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.85 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S3)
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S5)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S5)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S5
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.65 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S5)
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S9)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S9)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S9
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.3 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S9)
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S13)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S13)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S13
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S13)
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S15)

ขวดพลาสติก PVC กลม (S15)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S15
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (S15)

ขวด 110mm PVC และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก (S6)

ขวดพีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก (S6)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S6
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก (S6)
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก (S12)

ขวดพีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก (S12)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: S12
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.55 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก (S12)

ขวดพีวีซีและอื่น ๆ Jar

ขวด Pleastic - ขวด-304 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด-304 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 304
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.35 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกกลม-304
ขวด Pleastic - ขวด-312 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 312 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 312
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.7 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 312
ขวด Pleastic - ขวด-315 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด-315 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 315
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกกลม-315
ขวด Pleastic - ขวดพีวีซีพลาสติกกลม (315g)

ขวดพลาสติก PVC กลม (315g)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 315g
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพีวีซีพลาสติกกลม (315g)
ขวด Pleastic - ขวด-317 พีวีซีสแควร์พลาสติก

ขวด 317 พีวีซีสแควร์พลาสติก

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 317
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 2 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีสแควร์พลาสติกขวด 317
ขวด Pleastic - ขวด-320 พีวีซีพลาสติกแปดเหลี่ยม

ขวด 320 พีวีซีพลาสติกแปดเหลี่ยม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 320
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม-320
ขวด Pleastic - ขวด-321 พีวีซีสแควร์พลาสติก

ขวด 321 พีวีซีสแควร์พลาสติก

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 321
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 10 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 180 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีสแควร์พลาสติกขวด 321
ขวด Pleastic - ขวด-325 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด-325 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 325
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกกลม-325
ขวด Pleastic - ขวด-326 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 326 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 326
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 326
ขวด Pleastic - ขวด-327 พีวีซีสแควร์พลาสติก

ขวด 327 พีวีซีสแควร์พลาสติก

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 327
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 1.25 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีสแควร์พลาสติกขวด 327
ขวด Pleastic - ขวด-329 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 329 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 329
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 175 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 329
ขวด Pleastic - ขวด-331 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 331 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 331
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.3 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 331
ขวด Pleastic - ขวด-332 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 332 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 332
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 145 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 332
ขวด Pleastic - ขวด-335 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด-335 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 335
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกกลม-335
ขวด Pleastic - ขวด-338 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 338 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 338
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 338
ขวด Pleastic - ขวด-342 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 342 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 342
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 165 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 342
ขวด Pleastic - ขวด-345 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 345 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 345
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 345
ขวด Pleastic - ขวด-346 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 346 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 346
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.15 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 346
ขวด Pleastic - ขวด-348 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 348 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 348
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 348
ขวด Pleastic - ขวด-349 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 349 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 349
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.85 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 349
ขวด Pleastic - ขวด-350 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด-350 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 350
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกกลม-350
ขวด Pleastic - ขวด-351 พีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก

ขวด 351 พีวีซีหกเหลี่ยมพลาสติก

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 351
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 1.23 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีขวดพลาสติกหกเหลี่ยม-351
ขวด Pleastic - ขวด-352 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 352 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 352
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 140 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 352
ขวด Pleastic - ขวด-353 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 353 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 353
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 98 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 353
ขวด Pleastic - ขวด-354 พีวีซีพลาสติกกลม

ขวด 354 พีวีซีพลาสติกกลม

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 354
 • วัสดุ: พีวีซี
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพีวีซีพลาสติกกลมขวด 354

ประเภทผลิตภัณฑ์

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

การค้าแสดงข้อมูล: จีนอาเซียน Expo (CAEXPO) วันที่: 21-26 ตุลาคม 2011 สถานที่: ตสถานที่จัดงาน (แสงนิทรรศการอุตสาหกรรมภาคใต้ของจีนเมืองหนานหนิง) บูธ #: HB-156
การค้าแสดงข้อมูล: CCCIF - 4 ข้ามช่องแคบ (เซียะ) วัฒนธรรมอุตสาหกรรมแฟร์
วันที่: 28-31 ตุลาคม 2011 สถานที่: ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเซียะเหมิบูธ #: D190
การค้าแสดงข้อมูล: จีนจัดหายุติธรรม: Home สินค้า AsiaWorld-Expo •ฮ่องกงวันที่: 20-23 ตุลาคม 2011 สถานที่: ฮ่องกงบูธ #: 5C36
Cinn NAIA และร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของไต้หวันจาก 10 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2011 พันธมิตรใหม่จะได้รับการจัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อ อย่าพลาดโอกาสทางธุรกิจนี้ดี!
ส่งคำถาม
สอบถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
เพื่อช่วยเหลือ LIVE เพียงคลิก "โต๊ะช่วยเหลือสด" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณออนไลน์ไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องEnglish | العربية | हिन्दी | Việt | فارسی | Deutsch | Español | 日本語 | Français | Indonesia | Русский | Filipino | 한국어 | ไทย | Türkçe | Nederlands | Polska | Ελληνικά | Română | Italiano | Português | українська | Close