• ขวด PET อาหาร, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET อาหาร, ภาชนะพลาสติก


ภาชนะพลาสติก, รายการอาหาร Jar

ผู้ผลิตขวดพลาสติกชั้นนำของไต้หวัน - Young Shang

ขวด PET, ขวดพลาสติก PET, ภาชนะพลาสติก, ขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติกพีวีซี, ขวดพลาสติก PP, PS ขวดพลาสติก

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: A: ปากกาปากแบบกว้าง 63 มม

ขวด PET 97mm และ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (W401-1300P)

ขวดพลาสติกกลม (W401-1300P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W401-1300P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.18 L
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 107 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W401-1300P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W401-1300)

ขวดพลาสติกกลม (W401-1300)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W401-1300
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.18 L
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W401-1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W401 - 520P)

ขวดพลาสติกกลม (W401-520P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : W401-520P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W401-520P)

ขวดและขวดพีวีซี 95 ม.ม.

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S7)

ขวดพลาสติกกลม PVC (S7)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S7
 • วัสดุ : พีวีซี
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.75 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S7)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S14)

ขวดพลาสติกกลม PVC (S14)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S14
 • วัสดุ : พีวีซี
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S14)

ขวด PET 89mm และ Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (D464)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D464
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาตร : 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 89 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D574
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : สแควร์, ด้ามจับ
 • ปริมาณ : 0.57 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 89 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D650)

ขวดพลาสติกกลม (D650)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D650
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.65 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 117 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D650)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D652)

ขวดพลาสติกกลม (D652)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D652
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.65 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D652)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D694
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : สแควร์, ด้ามจับ
 • ปริมาตร : 0.7 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET Square และ Grip ขวดพลาสติก (D694)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D730)

ขวดพลาสติกกลม (D730)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D730
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.65 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 93 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D730)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D750)

ขวดพลาสติกกลม (D750)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D750
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 101 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D750)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D804
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : สแควร์, ด้ามจับ
 • ปริมาณ : 0.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET Square และ Grip ขวดพลาสติก (D804)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (D808)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D808
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.85 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 93 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (D808)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (D858)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D858
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.9 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (D858)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1000F)

ขวดพลาสติกกลม (D1000F)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1000F
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1000F)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1000)

ขวดพลาสติกกลม (D1000)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1000
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1.05 ล
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโค้ง (D1008)

PET Curve ขวดพลาสติก (D1008)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1008
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : เส้นโค้ง
 • ปริมาณ : 1.1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติก Curve (D1008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1009)

ขวดพลาสติกกลม (D1009)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1009
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D1009)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกถ้วย (D1032)

ถ้วยพลาสติก PET ขวด (D1032)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1032
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : ถ้วย
 • ปริมาตร : 0.9 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET ขวด (D1032)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1038)

ขวดพลาสติกกลม (D1038)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1038
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1.05 ล
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 108 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1038)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1059)

ขวดพลาสติกกลม (D1059)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1059
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 1.05 ล
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1059)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1100)

ขวดพลาสติกกลม (D1100)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1100
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 1.15 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1200)

ขวดพลาสติกกลม (D1200)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1200
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1200)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1204
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปทรง : สแควร์, ด้ามจับ
 • ปริมาณ : 1.25 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1207)

ขวดพลาสติกกลม (D1207)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1207
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (D1207)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (D1258)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1258
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ : 1.1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 108 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (D1258)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและโค้ง (D1300)

ขวดพลาสติก PET กลมและโค้ง (D1300)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1300
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, โค้ง
 • เล่ม : 1.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 114 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและ Curve ขวดพลาสติก (D1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (D1450)

ขวดพลาสติกกลม (D1450)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : D1450
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 1.4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (D1450)

85mm ขวดพีวีซีและ Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S8)

ขวดพลาสติกกลม PVC (S8)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S8
 • วัสดุ : พีวีซี
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.63 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม (S8)

ขวด PET 85 มม. และ Jar

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y100)

ขวดพลาสติกกลม (Y100)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y100
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.6 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y100)

ขวด PET 84mm และ Jar

Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-900P)

ขวดพลาสติกกลม (307-900P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-900P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.9 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-900P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (307-900)

ขวดพลาสติกกลม (307-900)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-900
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.9 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-900)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-825P)

ขวดพลาสติกกลม (307-825P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-825P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 0.74 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-825P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-825)

ขวดพลาสติกกลม (307-825)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-825
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 0.74 L
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-825)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (307-600P)

ขวดพลาสติกกลม (307-600P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-600P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-600P)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (307-600)

ขวดพลาสติกกลม (307-600)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-600
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-600)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-460P)

ขวดพลาสติกกลม (307-460P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-460P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.46 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-460P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-460)

ขวดพลาสติกกลม (307-460)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-460
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.46 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-460)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-450P)

ขวดพลาสติกกลม (307-450P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-450P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-450P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-450)

ขวดพลาสติกกลม (307-450)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-450
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-450)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-300P)

ขวดพลาสติกกลม (307-300P)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-300P
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.25 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (307-300P)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (307-300)

ขวดพลาสติกกลม (307-300)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 307-300
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.25 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (307-300)

ขวดพลาสติกและขวดพีวีซี 75 ม.ม.

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S2)

ขวดพลาสติกกลม PVC (S2)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : S2
 • วัสดุ : พีวีซี
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 75 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม (S2)

ขวด PET 72mm และ Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (PET-120)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (PET-120)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : PET-120
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร : 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (PET-120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (WK400)

ขวดพลาสติกกลม (WK400)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : WK400
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.45 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 77 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (WK400)

ขวด PET 66mm และ Jar

Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (211-440)

ขวดพลาสติกกลม (211-440)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 211-440
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • เล่ม : 0.39 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (211-440)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (211-300)

ขวดพลาสติกกลม (211-300)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : 211-300
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.32 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 70 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (211-300)

ขวดและขวด PS ขนาด 64 ม.ม.

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y80)

ขวดพลาสติกกลม (Y80)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y80
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.32 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 64 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y80)

ขวด PS 63x84mm และ Jar

ขวด Pleastic - PS รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y15)

PS รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y15)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : Y15
 • วัสดุ : PS
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ปริมาตร : 0.22 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 63x84 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PS ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y15)

ขวด PET และขวด PET 63mm

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A204
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาตร : 0.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 65 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (A240)

ขวดพลาสติกกลม (A240)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A240
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A240)
Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกลม (A250)

ขวดพลาสติกกลม (A250)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A250
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 70 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A250)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A258)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A258
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 81 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (A258)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)

ขวดพลาสติก PET สแควร์ (A287)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A287
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (A310N)

ขวดพลาสติกกลม (A310N)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A310N
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 82 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A310N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)

PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (A318)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A318
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 70 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (A318)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (A320)

ขวดพลาสติกกลม (A320)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : A320
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (A320)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B300)

ขวดพลาสติกกลม (B300)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B300
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาณ : 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B300)
ขวด Pleastic - PET ลูกพลาสติกขวด (B325)

ขวดพลาสติก PET Ball (B325)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B325
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : บอล
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 90 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET Ball (B325)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B350)

ขวดพลาสติกกลม (B350)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B350
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 74 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B350)
ขวด Pleastic - สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (B351)

สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (B351)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B351
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้ง
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติกอาร์ค (B351)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโคน (B353)

ขวดพลาสติก PET รูปกรวย (B353)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B353
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กรวย
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 70 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติกขวด PET (B353)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกรูปเรียวเล็ก (B357)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกรูปเรียวเล็ก (B357)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B357
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สแควร์, เรียวเล็ก
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET Square และ Taper ขวดพลาสติก (B357)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและโค้ง (B358)

ขวดพลาสติกกลมและเส้นโค้ง (B358)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B358
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม, โค้ง
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 72 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET รอบและ Curve ขวดพลาสติก (B358)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)

ขวดพลาสติกสแควร์ PET (B394)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B394
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • ปริมาตร : 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง : 65 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B400)

ขวดพลาสติกกลม (B400)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B400
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : กลม
 • ปริมาตร : 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 70 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B400)
ขวด Pleastic - สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (B401)

สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (B401)

 • รหัสผลิตภัณฑ์ : B401
 • วัสดุ : PET
 • สี : ล้าง
 • รูปร่าง : สี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้ง
 • ปริมาตร : 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติกอาร์ค (B401)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)

PET Square Plastic Bottles (B404)

 • Products ID : B404
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.4 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B480N)

PET Round Plastic Bottles (B480N)

 • Products ID : B480N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.48 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B480N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและขวด (B490)

PET Round and Stripe Plastic Bottles (B490)

 • Products ID : B490
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Stripe
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกลาย (B490)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B500)

PET Round Plastic Bottles (B500)

 • Products ID : B500
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.46 L
 • Diameter : 76 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B500)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

PET Octagonal Plastic Bottles (B508)

 • Products ID : B508
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 70 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (B508)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B508N)

PET Octagonal Plastic Bottles (B508N)

 • Products ID : B508N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (B508N)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (B580)

PET Round Plastic Bottles (B580)

 • Products ID : B580
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.56 L
 • Diameter : 88 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (B580)

53mm PS Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y04)

PS Round Plastic Bottles (Y04)

 • Products ID : Y04
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.13 L
 • Diameter : 53 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y04)

53mm PET Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F100)

PET Round Plastic Bottles (F100)

 • Products ID : F100
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.1 L
 • Diameter : 54 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (F160)

PET Round Plastic Bottles (F160)

 • Products ID : F160
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.17 L
 • Diameter : 55 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F160)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PET (F160N)

PET Round Plastic Bottles (F160N)

 • Products ID : F160N
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.17 L
 • Diameter : 54 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F160N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)

PET Square Plastic Bottles (F174)

 • Products ID : F174
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.18 L
 • Diameter : 59 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกรูปไข่ (F179)

PET Square and Oval Plastic Bottles (F179)

 • Products ID : F179
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Oval
 • Volume : 0.18 L
 • Diameter : 64 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกรูปไข่ (F179)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)

PET Square Plastic Bottles (F224)

 • Products ID : F224
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.25 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F230)

PET Round Plastic Bottles (F230)

 • Products ID : F230
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.24 L
 • Diameter : 58 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F230)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

PET Square and Triangle Plastic Bottles (F234)

 • Products ID : F234
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Triangle
 • Volume : 0.24 L
 • Diameter : 50 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)

PET Octagonal Plastic Bottles (F238)

 • Products ID : F238
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.24 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (F238)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F260)

PET Round Plastic Bottles (F260)

 • Products ID : F260
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.27 L
 • Diameter : 56 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F260)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)

PET Octagonal Plastic Bottles (F300)

 • Products ID : F300
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.32 L
 • Diameter : 78 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมขวดพลาสติก (F300)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)

PET Octagonal Plastic Bottles (F308)

 • Products ID : F308
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.31 L
 • Diameter : 78 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET แปดเหลี่ยมพลาสติกขวด (F308)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (F600)

PET Round Plastic Bottles (F600)

 • Products ID : F600
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.58 L
 • Diameter : 71 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (F600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM328)

 • Products ID : WM328
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.33 L
 • Diameter : 67 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM328)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM438)

 • Products ID : WM438
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.46 L
 • Diameter : 66 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM438)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM588)

 • Products ID : WM588
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.59 L
 • Diameter : 67 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM588)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (WM658)

PET Octagonal Plastic Bottles (WM658)

 • Products ID : WM658
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.67 L
 • Diameter : 69 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดเหลี่ยมพลาสติก (WM658)

42mm PS Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y12)

PS Round Plastic Bottles (Y12)

 • Products ID : Y12
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.1 L
 • Diameter : 42 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y12)

42mm PET Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)

PET Square Plastic Bottles (W2000)

 • Products ID : W2000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 2 L
 • Diameter : 10 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

PET Rectangle Plastic Bottles (W2500)

 • Products ID : W2500
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Rectangle
 • Volume : 2.5 L
 • Diameter : 10.5 / 13.5 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (W2500)

40mm PS Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y03)

PS Round Plastic Bottles (Y03)

 • Products ID : Y03
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.07 L
 • Diameter : 40 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y03)

28mm PET Bottle and Jar

Pleastic ขวด - ขวดพลาสติกกระโปรง PET กระโปรง (W250)

PET Hobble Skirt Plastic Bottles (W250)

 • Products ID : W250
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Hobble Skirt
 • Volume : 0.27 L
 • Diameter : 5.5 mm

More detials

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติกกระโปรง PET กระโปรง (W250)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกรูปกรวย (W261)

PET Taper Cone Plastic Bottles (W261)

 • Products ID : W261
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Taper Cone
 • Volume : 0.26 L
 • Diameter : 7 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET เกลียวขวดพลาสติกรูปกรวย (W261)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกรูปกรวย (W351)

PET Taper Cone Plastic Bottles (W351)

 • Products ID : W351
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Taper Cone
 • Volume : 0.45 L
 • Diameter : 7.3 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET เกลียวขวดพลาสติกรูปกรวย (W351)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET สามเหลี่ยม (W503)

PET Triangle Plastic Bottles (W503)

 • Products ID : W503
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Triangle
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 5.8 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (W503)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W504)

PET Square Plastic Bottles (W504)

 • Products ID : W504
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 5 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W504)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W600)

PET Round Plastic Bottles (W600)

 • Products ID : W600
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.6 L
 • Diameter : 6.9 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)

PET Square Plastic Bottles (W804)

 • Products ID : W804
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 0.8 L
 • Diameter : 6.3 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (W804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W900)

PET Round Plastic Bottles (W900)

 • Products ID : W900
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.9 L
 • Diameter : 7.3 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W900)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W1000)

PET Round Plastic Bottles (W1000)

 • Products ID : W1000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 8 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W1000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W1250)

PET Round Plastic Bottles (W1250)

 • Products ID : W1250
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.25 L
 • Diameter : 8 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W1250)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (W1500)

PET Round Plastic Bottles (W1500)

 • Products ID : W1500
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.5 L
 • Diameter : 8.5 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (W1500)

25mm PS Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y01A)

PS Round Plastic Bottles (Y01A)

 • Products ID : Y01A
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.03 L
 • Diameter : 25 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y01A)

23x43mm PS Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PS รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขวดพลาสติก (Y20)

PS Rectangle Plastic Bottles (Y20)

 • Products ID : Y20
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Rectangle
 • Volume : 0.05 L
 • Diameter : 23x43 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PS ขวดพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Y20)

20mm PS Bottle and Jar

ขวด Pleastic - PS รอบขวดพลาสติก (Y01)

PS Round Plastic Bottles (Y01)

 • Products ID : Y01
 • Material : PS
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.015 L
 • Diameter : 20 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PS ขวดพลาสติกกลม (Y01)

180mm PET Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (M3500)

PET Round Plastic Bottles (M3500)

 • Products ID : M3500
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 3.5 L
 • Diameter : 185 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (M3500)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (M5000)

PET Round Plastic Bottles (M5000)

 • Products ID : M5000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 5 L
 • Diameter : 195 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (M5000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (M6000)

PET Round Plastic Bottles (M6000)

 • Products ID : M6000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 6.2 L
 • Diameter : 195 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (M6000)

135mm PVC Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S10)

PVC Round Plastic Bottles (S10)

 • Products ID : S10
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.8 L
 • Diameter : 135 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S10)

130mm PVC Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S4)

PVC Round Plastic Bottles (S4)

 • Products ID : S4
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.25 L
 • Diameter : 130 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S4)

125mm PVC Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S1)

PVC Round Plastic Bottles (S1)

 • Products ID : S1
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 125 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S1)

120mm PET Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J1000)

PET Round Plastic Bottles (J1000)

 • Products ID : J1000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 2.2 L
 • Diameter : 146 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J1000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

PET Round and Diamond Plastic Bottles (J1000P)

 • Products ID : J1000P
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Diamond
 • Volume : 2.2 L
 • Diameter : 146 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกเพชร (J1000P)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและขวด (J1120)

PET Round and Stripe Plastic Bottles (J1120)

 • Products ID : J1120
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Stripe
 • Volume : 2.8 L
 • Diameter : 159 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกลาย (J1120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J1200)

PET Round Plastic Bottles (J1200)

 • Products ID : J1200
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.2 L
 • Diameter : 120 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J1200)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)

PET Square Plastic Bottles (J1204)

 • Products ID : J1204
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 2.4 L
 • Diameter : 131 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกฟักทอง (J1407)

PET Pumpkin Plastic Bottles (J1407)

 • Products ID : J1407
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Pumpkin
 • Volume : 2.8 L
 • Diameter : 181 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกฟักทอง (J1407)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและ Sharp (J1500S)

PET Round and Sharp Plastic Bottles (J1500S)

 • Products ID : J1500S
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Sharp
 • Volume : 3.25 L
 • Diameter : 160 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและ Sharp (J1501)

PET Round and Sharp Plastic Bottles (J1501)

 • Products ID : J1501
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Sharp
 • Volume : 3.25 L
 • Diameter : 156 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J1501)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J1504)

PET Square and Arc Plastic Bottles (J1504)

 • Products ID : J1504
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Arc
 • Volume : 1.55 L
 • Diameter : 127 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J1504)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)

PET Square and Sharp Plastic Bottles (J1704)

 • Products ID : J1704
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Sharp
 • Volume : 1.8 L
 • Diameter : 120 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติก Sharp (J1704)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกกลมและ Sharp (J1800)

PET Round and Sharp Plastic Bottles (J1800)

 • Products ID : J1800
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Sharp
 • Volume : 3.5 L
 • Diameter : 157 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J1800)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

PET Square and Grip Plastic Bottles (J1804)

 • Products ID : J1804
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Grip
 • Volume : 2.1 L
 • Diameter : 127 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET Square และ Grip ขวดพลาสติก (J1804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J2000)

PET Round Plastic Bottles (J2000)

 • Products ID : J2000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.9 L
 • Diameter : 131 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PET กลม (J2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)

PET Square Plastic Bottles (J2004)

 • Products ID : J2004
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 2.2 L
 • Diameter : 123 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET หัวใจ (J2008)

PET Heart Plastic Bottles (J2008)

 • Products ID : J2008
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Heart
 • Volume : 2 L
 • Diameter : 120 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J2036)

PET Round Plastic Bottles (J2036)

 • Products ID : J2036
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 2.2 L
 • Diameter : 133 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J2036)
ขวด Pleastic - สี่เหลี่ยมผืนผ้า PET และขวดพลาสติกอาร์ค (J2301)

PET Rectangle and Arc Plastic Bottles (J2301)

 • Products ID : J2301
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Rectangle,Arc
 • Volume : 2.24 L
 • Diameter : 139 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติกอาร์ค (J2301)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม (J2700)

PET Round Plastic Bottles (J2700)

 • Products ID : J2700
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 2.8 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกกลม (J2700)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

PET Square and Sharp Plastic Bottles (J2804)

 • Products ID : J2804
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Sharp
 • Volume : 2.9 L
 • Diameter : 140 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)
ขวด Pleastic - PET รอบและขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)

PET Round and Sharp Plastic Bottles (J3000)

 • Products ID : J3000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Sharp
 • Volume : 3.2 L
 • Diameter : 154 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J3000)
ขวด Pleastic - PET กลมและเส้นโค้งขวดพลาสติก (J3208)

PET Round and Curve Plastic Bottles (J3208)

 • Products ID : J3208
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Curve
 • Volume : 3.2 L
 • Diameter : 156 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติกโค้ง (J3208)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

PET Square and Sharp Plastic Bottles (J3504)

 • Products ID : J3504
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square,Sharp
 • Volume : 4.15 L
 • Diameter : 150 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET สแควร์และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)
ขวด Pleastic - PET รอบและขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)

PET Round and Sharp Plastic Bottles (J4000)

 • Products ID : J4000
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Sharp
 • Volume : 4.1 L
 • Diameter : 166 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J4000)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลมและชาร์ปพลาสติก (J4001)

PET Round and Sharp Plastic Bottles (J4001)

 • Products ID : J4001
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Round,Sharp
 • Volume : 4 L
 • Diameter : 170 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET รอบและขวดพลาสติก Sharp (J4001)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

PET Square Plastic Bottles (J4004)

 • Products ID : J4004
 • Material : PET
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 4.4 L
 • Diameter : 150 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

115mm PVC Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S3)

PVC Round Plastic Bottles (S3)

 • Products ID : S3
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.85 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S3)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S5)

PVC Round Plastic Bottles (S5)

 • Products ID : S5
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.65 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S5)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S9)

PVC Round Plastic Bottles (S9)

 • Products ID : S9
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.3 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม (S9)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S13)

PVC Round Plastic Bottles (S13)

 • Products ID : S13
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.1 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (S13)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (S15)

PVC Round Plastic Bottles (S15)

 • Products ID : S15
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม (S15)

110mm PVC Bottle and Jar

ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (S6)

PVC Hexagonal Plastic Bottles (S6)

 • Products ID : S6
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Hexagonal
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PVC หกเหลี่ยมขวดพลาสติก (S6)
ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (S12)

PVC Hexagonal Plastic Bottles (S12)

 • Products ID : S12
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Hexagonal
 • Volume : 0.55 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PVC หกเหลี่ยมขวดพลาสติก (S12)

More PVC Bottle and Jar

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-304

PVC Round Plastic Bottles-304

 • Products ID : 304
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.35 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 304
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC - 312

PVC Round Plastic Bottles-312

 • Products ID : 312
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.7 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 312
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-315

PVC Round Plastic Bottles-315

 • Products ID : 315
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.8 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 315
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC (315G)

PVC Round Plastic Bottles (315G)

 • Products ID : 315G
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.8 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC กลม (315G)
ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกสแควร์ -31

PVC Square Plastic Bottles-317

 • Products ID : 317
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 2 L
 • Diameter : 125 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติกสี่เหลี่ยม - 317
ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม - 320

PVC Octagonal Plastic Bottles-320

 • Products ID : 320
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Octagonal
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC Octagonal Plastic Bottles-320
ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกสแควร์ -321

PVC Square Plastic Bottles-321

 • Products ID : 321
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 10 L
 • Diameter : 180 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติกสแควร์ PVC-321
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-325

PVC Round Plastic Bottles-325

 • Products ID : 325
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 100 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 325
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-326

PVC Round Plastic Bottles-326

 • Products ID : 326
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 105 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 326
ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกสแควร์ -327

PVC Square Plastic Bottles-327

 • Products ID : 327
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Square
 • Volume : 1.25 L
 • Diameter : 100 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติกสแควร์ PVC-327
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-329

PVC Round Plastic Bottles-329

 • Products ID : 329
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 5 L
 • Diameter : 175 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-329
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-331

PVC Round Plastic Bottles-331

 • Products ID : 331
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1.3 L
 • Diameter : 115 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-331
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-332

PVC Round Plastic Bottles-332

 • Products ID : 332
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 2.5 L
 • Diameter : 145 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-332
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-335

PVC Round Plastic Bottles-335

 • Products ID : 335
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 335
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-338

PVC Round Plastic Bottles-338

 • Products ID : 338
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 338
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-342

PVC Round Plastic Bottles-342

 • Products ID : 342
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 4 L
 • Diameter : 165 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-342
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-345

PVC Round Plastic Bottles-345

 • Products ID : 345
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.5 L
 • Diameter : 80 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-345
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-346

PVC Round Plastic Bottles-346

 • Products ID : 346
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.15 L
 • Diameter : 60 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-346
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-348

PVC Round Plastic Bottles-348

 • Products ID : 348
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 85 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 348
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-349

PVC Round Plastic Bottles-349

 • Products ID : 349
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.85 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าขวดพลาสติก PVC-349
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-350

PVC Round Plastic Bottles-350

 • Products ID : 350
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 0.75 L
 • Diameter : 90 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 350
ขวด Pleastic - พีวีซีขวดพลาสติกหกเหลี่ยม -351

PVC Hexagonal Plastic Bottles-351

 • Products ID : 351
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Hexagonal
 • Volume : 1.23 L
 • Diameter : 100 mm

More detials

ส่งสอบถามราย PVC ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม -351
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-352

PVC Round Plastic Bottles-352

 • Products ID : 352
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 2 L
 • Diameter : 140 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 352
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-353

PVC Round Plastic Bottles-353

 • Products ID : 353
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 1 L
 • Diameter : 98 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 353
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติกกลม PVC-354

PVC Round Plastic Bottles-354

 • Products ID : 354
 • Material : PVC
 • Color : Clear
 • Shape : Round
 • Volume : 2 L
 • Diameter : 110 mm

More detials

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้า PVC ขวดพลาสติกกลม - 354

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวและเหตุการณ์

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม: งาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) วันที่: 21-26 ตุลาคม 2554 สถานที่จัดงาน: สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ (Industrial Exhibition); South China City of Nanning) บูธหมายเลข: HB-156
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม: CCCIF - งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมคัลซ - ช่องแคบที่ 4 (เซียะเหมิน)
วันที่: 28-31 ตุลาคม 2554 สถานที่: ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเซียะเหมิน บูธ #: D190
ข้อมูลการค้า: China Sourcing Fair: หน้าแรกสินค้า AsiaWorld-Expo • Hong Kong วันที่: 20-23 ตุลาคม 2554 สถานที่: Hong Kong Booth #: 5C36
Cinn และ NAIA ร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดปีที่ 100 ของไต้หวันตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมถึง 10 พฤศจิกายน 2011 คู่ค้ารายใหม่ ๆ จะได้รับการจัดส่งฟรีสำหรับการสั่งซื้อ อย่าพลาดโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนี้!
ส่งคำถาม
ถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
สำหรับ LIVE HELP เพียงคลิก "Live Help Desk" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณทางออนไลน์ในไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องEnglish | العربية | हिन्दी | Việt | فارسی | Deutsch | Español | 日本語 | Français | Indonesia | Русский | Filipino | 한국어 | ไทย | Türkçe | Nederlands | Polska | Ελληνικά | Română | Italiano | Português | українська | Close