• Lọ thực phẩm PET, hộp nhựa
 • Chai PET, hộp nhựa
 • Lọ thực phẩm PET, hộp nhựa

Chai PET 89mm và Hộp nhựa

Danh sách sản phẩm hộp nhựa & hũ đựng thực phẩm Đài Loan -Young Shang

Chai PET, Chai thực phẩm PET, Hộp nhựa, Chai nhựa HDPE, Chai nhựa PET, Chai nhựa PVC, Chai nhựa PP, Chai nhựa PS

say mêCác phần:
say mêTrang hiện tại:Tất cả các lọ và chai nhựa»Chai PET và Hộp nhựa 89mm

Chai PET 89mm và Hộp nhựa

Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET vuông (D464)

Chai nhựa PET vuông (D464)

 • ID sản phẩm: D464
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Vuông
 • Âm lượng: 0,5 L
 • Đường kính: 89 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET vuông (D464)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D574)

Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D574)

 • ID sản phẩm: D574
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Hình vuông, Tay cầm
 • Âm lượng: 0,57 L
 • Đường kính: 89 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET Square và Grip (D574)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D650)

Chai nhựa tròn PET (D650)

 • ID sản phẩm: D650
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 0,65 L
 • Đường kính: 117 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D650)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D652)

Chai nhựa tròn PET (D652)

 • ID sản phẩm: D652
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 0,65 L
 • Đường kính: 105 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D652)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D694)

Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D694)

 • ID sản phẩm: D694
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Hình vuông, Tay cầm
 • Âm lượng: 0,7 L
 • Đường kính: 88 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET Square và Grip (D694)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D730)

Chai nhựa tròn PET (D730)

 • ID sản phẩm: D730
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 0,65 L
 • Đường kính: 93 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D730)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D750)

Chai nhựa tròn PET (D750)

 • ID sản phẩm: D750
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 0,8 L
 • Đường kính: 101 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa tròn PET (D750)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D804)

Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D804)

 • ID sản phẩm: D804
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Hình vuông, Tay cầm
 • Âm lượng: 0,8 L
 • Đường kính: 92 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET Square và Grip (D804)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET bát giác (D808)

Chai nhựa hình bát giác PET (D808)

 • ID sản phẩm: D808
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Bát giác
 • Âm lượng: 0,85 L
 • Đường kính: 93 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET bát giác (D808)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET bát giác (D858)

Chai nhựa hình bát giác PET (D858)

 • ID sản phẩm: D858
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Bát giác
 • Âm lượng: 0,9 L
 • Đường kính: 104 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa bát giác PET (D858)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1000F)

Chai nhựa tròn PET (D1000F)

 • ID sản phẩm: D1000F
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1 L
 • Đường kính: 120 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa tròn PET (D1000F)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1000)

Chai nhựa tròn PET (D1000)

 • ID sản phẩm: D1000
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,05 L
 • Đường kính: 120 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1000)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET cong (D1008)

Chai nhựa PET Curve (D1008)

 • ID sản phẩm: D1008
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Đường cong
 • Âm lượng: 1,1 L
 • Đường kính: 105 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET Curve (D1008)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1009)

Chai nhựa tròn PET (D1009)

 • ID sản phẩm: D1009
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1 L
 • Đường kính: 95 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1009)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET Cup (D1032)

Chai nhựa PET Cup (D1032)

 • ID sản phẩm: D1032
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tách
 • Âm lượng: 0,9 L
 • Đường kính: 95 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET Cup (D1032)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1038)

Chai nhựa tròn PET (D1038)

 • ID sản phẩm: D1038
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,05 L
 • Đường kính: 108 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1038)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1059)

Chai nhựa tròn PET (D1059)

 • ID sản phẩm: D1059
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,05 L
 • Đường kính: 95 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1059)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1100)

Chai nhựa tròn PET (D1100)

 • ID sản phẩm: D1100
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,15 L
 • Đường kính: 110 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1100)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1200)

Chai nhựa tròn PET (D1200)

 • ID sản phẩm: D1200
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,2 L
 • Đường kính: 118 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1200)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D1204)

Chai nhựa PET vuông và có tay cầm (D1204)

 • ID sản phẩm: D1204
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Hình vuông, Tay cầm
 • Âm lượng: 1,25 L
 • Đường kính: 104 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET Square và Grip (D1204)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1207)

Chai nhựa tròn PET (D1207)

 • ID sản phẩm: D1207
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,2 L
 • Đường kính: 88 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu về Chai nhựa tròn PET (D1207)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET bát giác (D1258)

Chai nhựa hình bát giác PET (D1258)

 • ID sản phẩm: D1258
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Bát giác
 • Âm lượng: 1,1 L
 • Đường kính: 108 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET bát giác (D1258)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa PET tròn và cong (D1300)

Chai nhựa PET tròn và cong (D1300)

 • ID sản phẩm: D1300
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn, Đường cong
 • Âm lượng: 1,4 L
 • Đường kính: 114 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa PET tròn và cong (D1300)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D1450)

Chai nhựa tròn PET (D1450)

 • ID sản phẩm: D1450
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,4 L
 • Đường kính: 118 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa tròn PET (D1450)
Chai nhựa dẻo - Chai nhựa tròn PET (D2000)

Chai nhựa tròn PET (D2000)

 • ID sản phẩm: D2000
 • Vật chất: THÚ CƯNG
 • Màu sắc: Thông thoáng
 • Hình dạng: Tròn
 • Âm lượng: 1,9 L
 • Đường kính: 118 mm

Nhiều detials

Gửi yêu cầu cho Chai nhựa tròn PET (D2000)
GỬI YÊU CẦU
hỏi ngay bây giờ
READY-eSUPPORT
TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾN, chỉ cần nhấp vào "Bộ phận Trợ giúp Trực tiếp", các chuyên gia của chúng tôi sẽ trực tuyến với bạn trong thời gian sớm nhất.
ĐĂNG LẠI

Tìm kiếm sản phẩm liên quan 
English | العربية | Deutsch | Ελληνικά | Español | فارسی | Français | हिन्दी | Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polska | Português | Română | Русский | ไทย | Filipino | Türkçe | українська | Việt | Close