• ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก

ขวด 53mm PET และขวดพลาสติก

ไต้หวันภาชนะพลาสติกและอาหารรายการสินค้า Jar - Young Shang

ขวด PET, ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติกขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติก PVC, PP ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติก PS

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: ทั้งหมด Jars พลาสติกและขวด »ขวด 53mm PET และขวดพลาสติก

ขวด 53mm PET และขวดพลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F100)

พลาสติกกลมขวด PET (F100)

 • รหัสสินค้า: F100
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.1 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F160)

พลาสติกกลมขวด PET (F160)

 • รหัสสินค้า: F160
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.17 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F160)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F160N)

พลาสติกกลมขวด PET (F160N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: F160N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.17 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 54 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F160N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (F174)

 • รหัสสินค้า: F174
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 0.18 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 59 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F174)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกรี (F179)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกรี (F179)

 • รหัสสินค้า: F179
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์รี
 • ปริมาตร: 0.18 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 64 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกรี (F179)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (F224)

 • รหัสสินค้า: F224
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 0.25 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (F224)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F230)

พลาสติกกลมขวด PET (F230)

 • รหัสสินค้า: F230
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.24 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 58 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F230)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)

 • รหัสสินค้า: F234
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, สามเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.24 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกสามเหลี่ยม (F234)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)

 • รหัสสินค้า: F238
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.24 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F238)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F260)

พลาสติกกลมขวด PET (F260)

 • รหัสสินค้า: F260
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.27 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F260)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)

 • รหัสสินค้า: F300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.32 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F300)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)

 • รหัสสินค้า: F308
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.31 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (F308)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (F600)

พลาสติกกลมขวด PET (F600)

 • รหัสสินค้า: F600
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.58 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (F600)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM328
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.33 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 67 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM328)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM438
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.46 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 66 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM438)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM588
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.59 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 67 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM588)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM658)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM658)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WM658
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.67 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (WM658)

ประเภทผลิตภัณฑ์

ส่งคำถาม
สอบถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
เพื่อช่วยเหลือ LIVE เพียงคลิก "โต๊ะช่วยเหลือสด" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณออนไลน์ไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องEnglish | Italiano | فارسی | Indonesia | Ελληνικά | Polska | Română | Filipino | Türkçe | 日本語 | ไทย | हिन्दी | Việt | Português | العربية | 한국어 | Русский | Deutsch | українська | Français | Nederlands | Español | Close