• ขวดอาหาร PET ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET ภาชนะพลาสติก
 • ขวดอาหาร PET ภาชนะพลาสติก

ขวด PET ขนาด 63 มม. และภาชนะพลาสติก

รายการผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกและขวดอาหารของไต้หวัน –Young Shang

ขวด PET, ขวดอาหาร PET, ภาชนะพลาสติก, ขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติกพีวีซี, ขวดพลาสติก PP, ขวดพลาสติก PS

จุดส่วน :
จุดหน้าปัจจุบัน:ขวดและขวดพลาสติกทั้งหมด» ขวด PET ขนาด 63 มม. และภาชนะพลาสติก

ขวด PET ขนาด 63 มม. และภาชนะพลาสติก

ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (A204)

ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (A204)

 • รหัสสินค้า: A204
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.2 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม เกี่ยวกับ ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (A204)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติกกลม PET (A240)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (A240)

 • รหัสสินค้า: A240
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.2 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A240)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติกกลม PET (A250)

ขวดพลาสติก PET กลม (A250)

 • รหัสสินค้า: A250
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A250)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A258)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A258)

 • รหัสสินค้า: A258
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 81 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A258)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (A287)

ขวดพลาสติก PET ทรงเหลี่ยม (A287)

 • รหัสสินค้า: A287
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 68 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (A287)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET กลม (A310N)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (A310N)

 • รหัสสินค้า: A310N
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 82 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ ขวดพลาสติก PET กลม (A310N)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A318)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A318)

 • รหัสสินค้า: A318
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (A318)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติกกลม PET (A320)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (A320)

 • รหัสสินค้า: A320
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ ขวดพลาสติก PET กลม (A320)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (300 บาท)

ขวดพลาสติก PET กลม (300 บาท)

 • รหัสสินค้า: B300
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.3 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 69 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม ขวดพลาสติก PET กลม (300 บาท)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET Ball (B325)

ขวดพลาสติก PET Ball (B325)

 • รหัสสินค้า: B325
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: ลูกบอล
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม เกี่ยวกับ ขวดพลาสติก PET Ball (325 บาท)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (350 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (350 บาท)

 • รหัสสินค้า: B350
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 74 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม ขวดพลาสติก PET กลม (350 บาท)
ขวดพลาสติก - ขวด PET ทรงสี่เหลี่ยมและโค้ง (B351)

ขวด PET ทรงสี่เหลี่ยมและโค้ง (B351)

 • รหัสสินค้า: B351
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า,อาร์ค
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B351)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติกทรงกรวย PET (B353)

ขวดพลาสติกทรงกรวย PET (B353)

 • รหัสสินค้า: B353
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: โคน
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ ขวดพลาสติก PET Cone (B353)
ขวดพลาสติก - ขวด PET ทรงเหลี่ยมและเรียว (B357)

ขวด PET ทรงเหลี่ยมและเรียว (B357)

 • รหัสสินค้า: B357
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: เหลี่ยม,เรียว
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 68 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET ทรงเหลี่ยมและเรียว (B357)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลมและโค้ง (B358)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลมและโค้ง (B358)

 • รหัสสินค้า: B358
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม,โค้ง
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 72 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET แบบกลมและแบบโค้ง (B358)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงเหลี่ยม (B394)

ขวดพลาสติก PET ทรงเหลี่ยม (B394)

 • รหัสสินค้า: B394
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 65 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม เกี่ยวกับ ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (B394)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET กลม (400 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (B400)

 • รหัสสินค้า: B400
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B400)
ขวดพลาสติก - ขวด PET ทรงสี่เหลี่ยมและโค้ง (B401)

ขวด PET ทรงสี่เหลี่ยมและโค้ง (B401)

 • รหัสสินค้า: B401
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า,อาร์ค
 • ปริมาณ: 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 85 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B401)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (B404)

ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (B404)

 • รหัสสินค้า: B404
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.4 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 69 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม เกี่ยวกับ ขวดพลาสติก PET เหลี่ยม (B404)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET กลม (B480N)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (B480N)

 • รหัสสินค้า: B480N
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.48 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 69 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B480N)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม ลายริ้ว (490 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม ลายริ้ว (490 บาท)

 • รหัสสินค้า: 490 บาท
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม,ลายทาง
 • ปริมาณ: 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 71 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลมและลายทาง (490 บาท)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (500 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (500 บาท)

 • รหัสสินค้า: B500
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.46 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 76 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม ขวดพลาสติก PET กลม (500 บาท)
ขวดพลาสติก PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B508)

 • รหัสสินค้า: B508
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B508)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B508N)

ขวด PET แปดเหลี่ยม (B508N)

 • รหัสสินค้า: B508N
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 80 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B508N)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (580 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (580 บาท)

 • รหัสสินค้า: B580
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.56 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 88 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (580 บาท)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (600 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (B600)

 • รหัสสินค้า: B600
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.56 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 77 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B600)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET กลม (B600N)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (B600N)

 • รหัสสินค้า: B600N
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.6 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B600N)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET กลม (B604)

ขวดพลาสติก PET กลม (B604)

 • รหัสสินค้า: B604
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.56 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม ขวดพลาสติก PET กลม (B604)
ขวดพลาสติก PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B648)

ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B648)

 • รหัสสินค้า: B648
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.6 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 101 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถาม เกี่ยวกับ ขวดพลาสติก PET แปดเหลี่ยม (B648)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (B756)

ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (B756)

 • รหัสสินค้า: B756
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.75 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 81 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (B756)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (900 บาท)

ขวดพลาสติก PET ทรงกลม (900 บาท)

 • รหัสสินค้า: B900
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.83 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 98 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (900 บาท)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (WB506)

ขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (WB506)

 • รหัสสินค้า: WB506
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.45 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 78 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับขวดพลาสติก PET หกเหลี่ยม (WB506)
ขวดพลาสติก - ขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

ขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

 • รหัสสินค้า: 209-360
 • วัสดุ: สัตว์เลี้ยง
 • สี: ชัดเจน
 • รูปร่าง: กลม
 • ปริมาณ: 0.35 ลิตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง: 68 มม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งคำถามสำหรับ ขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

หมวดหมู่สินค้า

ส่งคำถาม
สอบถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
สำหรับช่วยเหลือสดเพียงคลิก "Live Help Desk" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะออนไลน์กับคุณในไม่ช้า
แบ่งปัน

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
English | العربية | Deutsch | Ελληνικά | Español | فارسی | Français | हिन्दी | Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국어 | Nederlands | Polska | Português | Română | Русский | ไทย | Filipino | Türkçe | українська | Việt | Close