• ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก

ขวด PET และ 63mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ไต้หวันภาชนะพลาสติกและอาหารรายการสินค้า Jar - Young Shang

ขวด PET, ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติกขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติก PVC, PP ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติก PS

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: ทั้งหมด Jars พลาสติกและขวด »ขวด PET และ 63mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวด PET และ 63mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)

 • รหัสสินค้า: A204
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.2 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A240)

พลาสติกกลมขวด PET (A240)

 • รหัสสินค้า: A240
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.2 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A240)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A250)

พลาสติกกลมขวด PET (A250)

 • รหัสสินค้า: A250
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A250)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)

 • รหัสสินค้า: A258
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 81 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A258)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)

 • รหัสสินค้า: A287
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (A287)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A310N)

พลาสติกกลมขวด PET (A310N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: A310N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 82 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A310N)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)

 • รหัสสินค้า: A318
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (A318)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (A320)

พลาสติกกลมขวด PET (A320)

 • รหัสสินค้า: A320
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (A320)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B300)

พลาสติกกลมขวด PET (B300)

 • รหัสสินค้า: B300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.3 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B300)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกบอล (B325)

PET ขวดพลาสติกบอล (B325)

 • รหัสสินค้า: B325
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: บอล
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกบอล (B325)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B350)

พลาสติกกลมขวด PET (B350)

 • รหัสสินค้า: B350
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 74 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B350)
ขวด Pleastic - PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ Arc ขวดพลาสติก (B351)

PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B351)

 • รหัสสินค้า: B351
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า Arc
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B351)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกโคน (B353)

PET กรวยขวดพลาสติก (B353)

 • รหัสสินค้า: B353
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รูปกรวย
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกโคน (B353)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกเรียว (B357)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกเรียว (B357)

 • รหัสสินค้า: B357
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, เรียว
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกเรียว (B357)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (B358)

รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (B358)

 • รหัสสินค้า: B358
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, เส้นโค้ง
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 72 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (B358)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (B394)

 • รหัสสินค้า: B394
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B394)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B400)

พลาสติกกลมขวด PET (B400)

 • รหัสสินค้า: B400
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B400)
ขวด Pleastic - PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ Arc ขวดพลาสติก (B401)

PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B401)

 • รหัสสินค้า: B401
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า Arc
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (B401)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (B404)

 • รหัสสินค้า: B404
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (B404)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B480N)

พลาสติกกลมขวด PET (B480N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: B480N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.48 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 69 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B480N)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (B490)

รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (B490)

 • รหัสสินค้า: B490
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, ลาย
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 71 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกลาย (B490)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B500)

พลาสติกกลมขวด PET (B500)

 • รหัสสินค้า: B500
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.46 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 76 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B500)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)

 • รหัสสินค้า: B508
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508N)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: B508N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B508N)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B580)

พลาสติกกลมขวด PET (B580)

 • รหัสสินค้า: B580
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.56 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B580)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B600)

พลาสติกกลมขวด PET (B600)

 • รหัสสินค้า: B600
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.56 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 77 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B600)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B600N)

พลาสติกกลมขวด PET (B600N)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: B600N
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.6 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B600N)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (B604)

พลาสติกกลมขวด PET (B604)

 • รหัสสินค้า: B604
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.56 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (B604)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B648)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B648)

 • รหัสสินค้า: B648
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.6 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 101 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (B648)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (B756)

PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (B756)

 • รหัสสินค้า: B756
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.75 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 81 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (B756)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (900 บาท)

พลาสติกกลมขวด PET (900 บาท)

 • รหัสสินค้า: 900 บาท
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.83 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 98 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (900 บาท)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (WB506)

PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (WB506)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: WB506
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หกเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.45 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกหกเหลี่ยม (WB506)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

ขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 209-360
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.35 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 68 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (209-360)

ประเภทผลิตภัณฑ์

ส่งคำถาม
สอบถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
เพื่อช่วยเหลือ LIVE เพียงคลิก "โต๊ะช่วยเหลือสด" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณออนไลน์ไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องEnglish | Deutsch | Türkçe | Việt | Français | Italiano | Filipino | Română | українська | Ελληνικά | 한국어 | Português | Русский | العربية | ไทย | Español | Indonesia | हिन्दी | فارسی | Nederlands | 日本語 | Polska | Close