• ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก

ขวด PET และ 120mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ไต้หวันภาชนะพลาสติกและอาหารรายการสินค้า Jar - Young Shang

ขวด PET, ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติกขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติก PVC, PP ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติก PS

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: ทั้งหมด Jars พลาสติกและขวด » 120mm ขวด PET และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวด PET และ 120mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J1000)

ขวดพลาสติก PET กลม (J1000)

 • รหัสสินค้า: J1000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 146 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J1000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

รอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: J1000P
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบเพชร
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 146 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเพชร (J1000P)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (J1120)

รอบ PET และขวดพลาสติกลาย (J1120)

 • รหัสสินค้า: J1120
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, ลาย
 • ปริมาณ: 2.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 159 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกลาย (J1120)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J1200)

ขวดพลาสติก PET กลม (J1200)

 • รหัสสินค้า: J1200
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J1200)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)

 • รหัสสินค้า: J1204
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 2.4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 131 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J1204)
ขวด Pleastic - PET ขวดฟักทองพลาสติก (J1407)

PET ขวดฟักทองพลาสติก (J1407)

 • รหัสสินค้า: J1407
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: ฟักทอง
 • ปริมาณ: 2.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 181 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดฟักทองพลาสติก (J1407)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: J1500S
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 3.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 160 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1500S)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1501)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1501)

 • รหัสสินค้า: J1501
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 3.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 156 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1501)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Arc (J1504)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Arc (J1504)

 • รหัสสินค้า: J1504
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, อาร์ค
 • ปริมาตร: 1.55 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 127 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Arc (J1504)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)

 • รหัสสินค้า: J1704
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 1.8 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1704)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1800)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1800)

 • รหัสสินค้า: J1800
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 3.5 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 157 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J1800)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)

 • รหัสสินค้า: J1804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาณ: 2.1 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 127 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (J1804)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J2000)

ขวดพลาสติก PET กลม (J2000)

 • รหัสสินค้า: J2000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.9 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 131 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J2000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)

 • รหัสสินค้า: J2004
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 123 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J2004)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)

PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)

 • รหัสสินค้า: J2008
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: หัวใจ
 • ปริมาตร: 2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกหัวใจ (J2008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J2036)

ขวดพลาสติก PET กลม (J2036)

 • รหัสสินค้า: J2036
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 2.2 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 133 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J2036)
ขวด Pleastic - PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ Arc ขวดพลาสติก (J2301)

PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (J2301)

 • รหัสสินค้า: J2301
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า Arc
 • ปริมาตร: 2.24 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 139 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET สี่เหลี่ยมผืนผ้าและขวดพลาสติก Arc (J2301)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J2700)

ขวดพลาสติก PET กลม (J2700)

 • รหัสสินค้า: J2700
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 2.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 115 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J2700)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)

 • รหัสสินค้า: J2804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, ชาร์ป
 • ปริมาณ: 2.9 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 140 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J2804)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)

 • รหัสสินค้า: J3000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาณ: 3.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 154 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (J3208)

รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (J3208)

 • รหัสสินค้า: J3208
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, เส้นโค้ง
 • ปริมาณ: 3.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 156 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (J3208)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

สแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)

 • รหัสสินค้า: J3504
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 4.15 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J3504)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)

 • รหัสสินค้า: J4000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาณ: 4.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 166 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4000)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4001)

รอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4001)

 • รหัสสินค้า: J4001
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ, ชาร์ป
 • ปริมาตร: 4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 170 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกชาร์ป (J4001)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)

 • รหัสสินค้า: J4004
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 4.4 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (J4004)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (J4400)

ขวดพลาสติก PET กลม (J4400)

 • รหัสสินค้า: J4400
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 4.5 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 163 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (J4400)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (1NP)

ขวดพลาสติก PET กลม (1NP)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: 1NP
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 5.4 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 160 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (1NP)

ประเภทผลิตภัณฑ์

ส่งคำถาม
สอบถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
เพื่อช่วยเหลือ LIVE เพียงคลิก "โต๊ะช่วยเหลือสด" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณออนไลน์ไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องEnglish | हिन्दी | Español | Français | Deutsch | українська | Italiano | Türkçe | العربية | Русский | Nederlands | 한국어 | Indonesia | Ελληνικά | Polska | 日本語 | فارسی | ไทย | Română | Filipino | Português | Việt | Close