• ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET, ภาชนะพลาสติก
 • ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติก

ขวด PET และ 89mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ไต้หวันภาชนะพลาสติกและอาหารรายการสินค้า Jar - Young Shang

ขวด PET, ขวด PET อาหารภาชนะพลาสติกขวดพลาสติก HDPE, ขวดพลาสติก PET, ขวดพลาสติก PVC, PP ขวดพลาสติก, ขวดพลาสติก PS

ด่างดวง ส่วน:
ด่างดวง หน้าปัจจุบัน: ทั้งหมด Jars พลาสติกและขวด »ขวด PET และ 89mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวด PET และ 89mm บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)

สแควร์ PET ขวดพลาสติก (D464)

 • รหัสสินค้า: D464
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์
 • ปริมาณ: 0.5 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกสแควร์ (D464)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)

 • รหัสสินค้า: D574
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาตร: 0.57 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 89 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D574)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D650)

พลาสติกกลมขวด PET (D650)

 • รหัสสินค้า: D650
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.65 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 117 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D650)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D652)

พลาสติกกลมขวด PET (D652)

 • รหัสสินค้า: D652
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.65 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D652)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)

 • รหัสสินค้า: D694
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาณ: 0.7 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D694)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D730)

พลาสติกกลมขวด PET (D730)

 • รหัสสินค้า: D730
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 0.65 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 93 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D730)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D750)

พลาสติกกลมขวด PET (D750)

 • รหัสสินค้า: D750
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 0.8 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 101 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D750)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)

 • รหัสสินค้า: D804
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาณ: 0.8 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 92 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D804)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)

 • รหัสสินค้า: D808
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาตร: 0.85 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 93 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D808)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)

 • รหัสสินค้า: D858
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D858)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1000F)

พลาสติกกลมขวด PET (D1000F)

 • ผลิตภัณฑ์ ID: D1000F
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1000F)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1000)

พลาสติกกลมขวด PET (D1000)

 • รหัสสินค้า: D1000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.05 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 120 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1000)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1008)

PET ขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1008)

 • รหัสสินค้า: D1008
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: โค้ง
 • ปริมาณ: 1.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 105 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1008)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1009)

พลาสติกกลมขวด PET (D1009)

 • รหัสสินค้า: D1009
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1 ลิตร
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1009)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกถ้วย (D1032)

PET ถ้วยพลาสติกขวด (D1032)

 • รหัสสินค้า: D1032
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: ถ้วย
 • ปริมาณ: 0.9 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกถ้วย (D1032)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1038)

พลาสติกกลมขวด PET (D1038)

 • รหัสสินค้า: D1038
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.05 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 108 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1038)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1059)

พลาสติกกลมขวด PET (D1059)

 • รหัสสินค้า: D1059
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.05 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 95 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1059)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1100)

พลาสติกกลมขวด PET (D1100)

 • รหัสสินค้า: D1100
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.15 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 110 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1100)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1200)

พลาสติกกลมขวด PET (D1200)

 • รหัสสินค้า: D1200
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.2 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1200)
ขวด Pleastic - สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

สแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)

 • รหัสสินค้า: D1204
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: สแควร์, Grip
 • ปริมาตร: 1.25 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 104 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสินค้าสแควร์ PET และขวดพลาสติก Grip (D1204)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1207)

พลาสติกกลมขวด PET (D1207)

 • รหัสสินค้า: D1207
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.2 L
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 88 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1207)
ขวด Pleastic - PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)

PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)

 • รหัสสินค้า: D1258
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: แปดเหลี่ยม
 • ปริมาณ: 1.1 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 108 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามราย PET ขวดพลาสติกแปดเหลี่ยม (D1258)
ขวด Pleastic - รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1300)

รอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1300)

 • รหัสสินค้า: D1300
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: กลม, เส้นโค้ง
 • ปริมาณ: 1.4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 114 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายรอบ PET และขวดพลาสติกเส้นโค้ง (D1300)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D1450)

พลาสติกกลมขวด PET (D1450)

 • รหัสสินค้า: D1450
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาณ: 1.4 L
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D1450)
ขวด Pleastic - ขวดพลาสติก PET กลม (D2000)

พลาสติกกลมขวด PET (D2000)

 • รหัสสินค้า: D2000
 • วัสดุ: PET
 • สี: Clear
 • รูปร่าง: รอบ
 • ปริมาตร: 1.9 ลิตร
 • เส้นผ่าศูนย์กลาง: 118 มม

detials เพิ่มเติม

ส่งสอบถามรายละเอียดสำหรับขวดพลาสติก PET กลม (D2000)

ประเภทผลิตภัณฑ์

ส่งคำถาม
สอบถามตอนนี้
READY-eSUPPORT
เพื่อช่วยเหลือ LIVE เพียงคลิก "โต๊ะช่วยเหลือสด" ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอยู่กับคุณออนไลน์ไม่ช้า
หุ้น

ค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องEnglish | Việt | Ελληνικά | Filipino | українська | Italiano | Română | ไทย | Русский | العربية | 한국어 | Polska | Português | Indonesia | Nederlands | فارسی | Türkçe | Français | Español | हिन्दी | Deutsch | 日本語 | Close